POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych.
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem formularza rezerwacji, działającego pod adresem https://rysawazony.pl/ (dalej: „Wypożyczalnia wazonów”).
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Booz Sp. z o.o., ul. Modlińska 15,  81-260 Gdynia, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Wypożyczalni Wazonów.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Wypożyczalni i świadczeniem oferowanych usług („Usługi”).

CEL PRZETWARZANIA:

Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych w Wypożyczalni.

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Twoja zgoda wyrażona w Wypożyczalni (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– Umowa o świadczenie usług albo działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

– Dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu zawarcia umowy.

 SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości korzystania z usług Wypożyczalni,

 MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

– w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Klienta zgody pozostaje zgodne z prawem.

 OKRES PRZETWARZANIA

Dane każdego Klienta będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Wypożyczalnię przez obie strony.

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora albo gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 UPRAWNIENIA KLIENTA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych.
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem formularza rezerwacji, działającego pod adresem https://rysawazony.pl/ (dalej: „Wypożyczalnia wazonów”).
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Booz Sp. z o.o., ul. Modlińska 15,  81-260 Gdynia, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Wypożyczalni Wazonów.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Wypożyczalni i świadczeniem oferowanych usług („Usługi”).

CEL PRZETWARZANIA:

Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych w Wypożyczalni.

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Twoja zgoda wyrażona w Wypożyczalni (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– Umowa o świadczenie usług albo działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

– Dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu zawarcia umowy.

 SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości korzystania z usług Wypożyczalni,

 MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

– w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Klienta zgody pozostaje zgodne z prawem.

 OKRES PRZETWARZANIA

Dane każdego Klienta będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Wypożyczalnię przez obie strony.

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora albo gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 UPRAWNIENIA KLIENTA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

e-mail: KONTAKT@RYSAWAZONY.PL